FAQ

Hoeveel verschillende gedichten heb ik nodig om mee te doen?
Dat hangt ervan af hoe lang je gedichten zijn. In de eerste ronde heb je drie minuten de tijd. Als je de tweede ronde haalt, krijg je nog een keer drie minuten. Voor de finale kun je het beste zorgen voor minimaal 5 minuten aan materiaal, zodat je nog iets te kiezen hebt.

Zijn er gedichten die volgens jullie geen gedichten zijn?
Nee. Of de tekst die jij hebt gemaakt en voordraagt door jou of anderen een rondeel, spoken word, sonnet, post-industrieel flarten, een limerick of iets anders wordt genoemd… Het is allemaal prima!

Dat geldt ook voor het onderwerp: je mag een aanklacht tegen de gevestigde machtorde gerust afwisselen met een beschrijving van jouw relatie met je telefoon of kat… Ook dat is allemaal prima!

Moet ik in alle rondes andere gedichten voordragen?
Dat is wel het leukste voor iedereen.

Mag ik ook gedichten voordragen in een andere taal?
Nee, hoewel een Nederlands aandoende fantasietaal wel getolereerd wordt. Oh ja, Zeeuws is wat ons betreft Nederlands.

Moet de hele tekst in het Nederlands zijn?
Sommige dichters gebruiken fragmenten in andere talen. Dat is toegestaan. Hiervoor hanteren we de 20-80 regel. 80% van de tekst moet in het Nederlands zijn.

Mag ik vertaalde teksten voordragen?
Ja, zolang het je eigen werk is en je in het Nederlands voordraagt

Mag ik mezelf (laten) begeleiden op een instrument?
Nee, je maakt alleen gebruik van jezelf en je stem

Mag ik het publiek mee laten doen met gedichten?
Ja, dat mag zeker.

Moet ik uit het hoofd voordragen?
Dat is niet verplicht, maar we raden het wel aan.

Mag ik ook meedoen als ik geen Zeeuw ben?
Ja, maar er zijn wel minder plekken beschikbaar voor niet-Zeeuwse slammers. Maar je bent zeker welkom.

Hoe worden die drie minuten gerekend?
De tijd gaat in op het moment dat je contact maakt met het publiek. Als je eerst het publiek wilt begroeten, dan begint daar ook je tijd. Die blijft doorlopen, dus eventuele korte verhaaltjes tussen de gedichten in, horen er ook bij.

Hoe werkt zo’n battle?
In de battle krijgen de beide finalisten samen 7 minuten de tijd. Ze doen om en om een tekst. Degene die begint eindigt niet en het is de bedoeling dat beide finalisten ongeveer even veel tijd gebruiken. Houd daar dus rekening mee bij de keuze van je teksten.

Voor wat extra spanning kun je teksten kiezen waarvan je kunt doen alsof ze over de andere finalist gaan. Bijvoorbeeld door een klein woordje te veranderen of diegene rechtstreeks toe te spreken. Een beetje theater is ook leuk, maar doe dat alleen als het bij je past. Ook kan je een gedicht in stukken knippen en steeds verder gaan waar je was gebleven.

Wanneer gaan de inschrijvingen open?
Dit jaar gaan de inschrijvingen voor het OZK Poetry Slam open op 1 maart 2022.

Wie organiseert het OZK Poetry Slam?
Op de pagina over ons vind je alles over de organisatie en de vrijwilligers achter dit stik mooie event.

Waarschuwing: grotendeels schaamteloos gekopieerd van Poetry Slam Rotterdam